Velkommen til våre nettsider!

Tallerken

  • Graphite anode plate for electrolysis

    Grafittanodeplate for elektrolyse

    I den elektrolytiske cellen kalles elektroden som strømmen strømmer inn i elektrolytten, grafittanodeplaten. I den elektrolytiske industrien blir anoden vanligvis laget i plateform, så den kalles grafittanodeplate. Det brukes mye i galvanisering, avløpsrensing, industriell korrosjonsutstyr eller som spesielle materialer. Grafittanodeplate har egenskapene til høy temperaturbestandighet, god ledningsevne og varmeledningsevne, enkel bearbeiding, god kjemisk stabilitet, syre- og alkalikorrosjonsbestandighet og lavt askeinnhold. Den kan brukes til elektrolysering av vandig løsning, fremstilling av klor, kaustisk soda og fremstilling av alkali fra elektrolysering av saltoppløsning. For eksempel kan grafittanodeplate brukes som ledende anode for fremstilling av kaustisk soda fra elektrolysering av saltoppløsning.
  • New energy industry

    Ny energiindustri

    Anvendelsen av grafittteknologi er et sentralt felt innen ny energi, spesielt i bilrelaterte næringer.