Velkommen til våre nettsider!

Pyrolytisk grafittark

  • Pyrolytic graphite sheet

    Pyrolytisk grafittark

    Pyrolytisk grafitt er en ny type karbonmateriale. Det er en slags pyrolytisk karbon med høy krystallorientering, som avsettes av hydrokarbongass med høy renhet på grafitsubstratet ved 1800 ℃ ~ 2000 ℃ under et visst ovntrykk. Den har høy tetthet (2,20 g / cm), høy renhet (urenhetsinnhold (0,0002%) og anisotropi av termiske, elektriske, magnetiske og mekaniske egenskaper. Vakuumet på 10 mmHg kan fortsatt opprettholdes ved 1800 ℃.